R Yazılımı

R, matematik ve istatistik hesaplamalar ve grafikler için bir dil ve analiz ortamıdır. R, yaygın olarak kullanılan SPSS, SAS gibi istatistik paket programlardan farklıdır. R bir istatistik paket program değil çok sayıda özgün paketten oluşan bir istatistiksel yazılım geliştirme ortamıdır. 

.

R için ana bilgi kaynağı R project web sayfası  

.

Neden R?

  • R ücretsizdir ve açık kaynak(open source) olarak sunulur.

  • R, USB hafızalar üzerine install edilebilir.

  • R oldukça kapsamlı istatistik paketidir. R ile neler yapılabileği CRAN Task View sitesinde verilir.

  • R istatistik, ekonometri, sigortacılık, finans, tıp, sosyoloji ve diğer alanlarda çok yaygın kullanılır.

  • R (Windows, Mac OS, Linux) gibi bütün işletim sistemleri ile uyumludur.

  • R en son geliştirilen yöntemleri izler ve yapısında taşır.

  • R object oriented yapıdadır. Hemen her şey bir R objecti olarak depolanabilir.

  • R bir matrix dilidir.

  • R kullanıcılar tarafından geliştirilen  çok sayıda fonksiyon ve pakete sahiptir.

  • R, SPSS, Stata, SAS gibi diğer güçlü istatistik yazılımları ile veri alışverişi yapabilir.

Temel Modüller

Bütün Modüller http://cran.r-project.org/web/views/
Bayesian Bayesian Analiz
Cluster Kümeleme Analizi
Distributions Probabilite Dağılımları
Econometrics Ekonometrik hesaplamalar
ExperimentalDesign Deneylerin tasarımı
Finance Analitik Finans
Graphics Grafik Gösterimler
Multivariate Çok-Değişkenli İstatistik
Optimization Optimizasyon ve Matematik programlama
Robust Robust istatistik Yöntemler
Survival Survival Analizi
TimeSeries Zaman Serileri Analizi