R Yazılımı ile GrafikDataMining+VeriGörselleştirme Eğitim Programı

Programın Adı
R Yazılımı ile GrafikDataMining+VeriGörselleştirme 
Eğitim Programı
Programın Eğitmenleri
Doç. Dr. Kutlu MERİH
Fatma ÇINAR, Mba
Misafir Uzman Eğitmenler
Program Koordinatörü
Adı Soyadı
Fatma ÇINAR
E-mail Adresi
fatma.cinar@datalabtr.com
Programın Amacı
R yazılımının ileri grafik ve harita  paketlerinin ve DataLab tarafından geliştirilen Grafik Datamining tekniğinin Veri Görselleştirme odaklı  uygulamaları.
Bu program ML öncesinde GrafikDatamining+Veri Görselleştirme tekniğinin gerçek veriler ile Risk Yönetimi ve Stratejik Analiz konularında beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlıyor.
Eğitimin İçeriği
·        R ile Data Okuma ve Kaydetme
·        R ile Data endeksleme Subsetleme
·        İstatistik Data Modelleme
·        Hexbin paketi ile Grafik Datamining
·        Ggplot2 paketi ile Grafik Datamining
·        Rworldmap paketi ile harita endeksleme
·        Ggmap ve diğer paketler ile interaktif Harita modelleme
·        Dünya Bankası WDI databankası ile On-Line Real-Time veri analizi ve Harita endeksleme
·        Quantmod paketi ile finansal verilerin On-Line Real_Time görselleştirilmesi
·        İnteraktif R paketleri ile interaktif grafik görselleştirme (leaflet, ggvis, …)
·        Genel Değerlendirme ve Kapanış.
Bütün bu konular R-Grafik ve Harita paketleri  ile gerçek veriler üzerinde  işlenecek ve interaktif R Paketleri ile animasyonlu olarak görselleştirilecektir.
GrafikDataMining+Veri Görselleştirme Tekniklerinin Etkileri
·        Büyük Veri ekosisteminde gizli olan bilgiyi Veri Görselleştirme teknikleri  ile açığa çıkararak iş kararları stratejik seviyede konsolide edilebilir.
·        Sektörlerin performans metrikleri GrafikDatamining+VeriGörselleştirme ile çok boyutlu endekslenmiş olarak görülebilir.
·        Olaylara ve verilere daha önce alışık olunmayan farklı pencerelerden çok-boyutlu bakılabilir.
·        Olayların zaman ve mekân üzerindeki dinamikleri karmaşıklıklarından arınmış şekilde görülebilir.
·        Rapor ve sunumlar hiç görülmedik ilginç grafikler endekslenmiş haritalar ve dashboard grafik setleri ile güçlendirilebilir.
Hedef Kitle
Risk analizi konusunda çalışan yönetici ve uzmanlar, risk yönetimi uzman ve yöneticileri, analistler, aktüerler, sigorta uzman ve yöneticileri, karar destek uzman ve yöneticileri, iş ve risk analitikleri uzman ve yöneticileri, risk analistleri, iş analistleri, finansal model geliştiriciler, tahmin uzmanları, tasarım mühendisleri, sistem mühendisleri, stratejik analistler, pazar ve müşteri analistleri, ekonomistler, akademisyenler ve öğrenciler
Bu eğitim sektöre özel değildir, veri analizi sorunu olan her sektörden katılımına uygundur.
Katılımcılarda Aranan Özel Koşullar (Gerek Görülüyorsa)
Katılımcıların R Programlama Dili bilgisinin olması gerekmemektedir. Katılımcılara gerekli bütün programlar ve veri setleri USB’ye yüklenmiş olarak verilecektir. Konuların matematik-istatistik kökenli olması katılımcılarda bu bilgileri gerektirmeyecektir. Bunlar R sorumluğundadır.
Donanım Gereği
Katılımcıların kişisel bilgisayarlarını birlikte getirmeleri gerekmektedir.Tercihen windows tabanlı bir bilgisayarın yanınızda olması daha uygun olacaktır.
Başarı Değerlendirme Biçimi
Program sonunda DataLabTR tarafından Katılım Belgesi verilecektir.
www.datalabtr.com
twitter.com/TRUserGroup
twitter.com/DataLabTR
twitter.com/GeoLabTR
twitter.com/BioLabTR
twitter.com/RiskLabTR