R ILE MACHINE LEARNING+VERI GORSELLESTIRME

Programın Adı
R Yazılımı ile Supervised Unsupervised Machine Learning + Veri Görselleştirme
Eğitim Programı
Programın Eğitmenleri
Doç. Dr. Kutlu MERİH
Yrd. Doç Dr. Şebnem ÖZDEMİR
Fatma ÇINAR, Mba
Program Koordinatörü
Adı Soyadı
Fatma ÇINAR
E-mail Adresi
fatma.cinar@datalabtr.com
Programın Amacı
R yazılımının ileri algoritmik paketleri ML algoritmaları kapsamında kullanılarak veri setlerinin gizli bilgileri deşifre edilebilir Sonuçların profesyonelce anlaşılabilir hale getirmek ve yöneticilerin hizmetine sunabilmek için ise Veri Görselleştirme becerileri gerekir.
Bu eğitim programı Machine Learning+Veri Görselleştirme tekniklerini birleştirerek gerçek veriler ile Risk Yönetimi ve Stratejik Analiz konularında beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlıyor.
Eğitimin İçeriği
·        R ile Data Okuma ve Kaydetme
·        İstatistik Data Modelleme
·        ML ve Algoritmalar ile ilgili R Paketleri
·        Linear-NonLinear Regresyon
·        Lojistik Regresyon ve Survival Analizi
·        Multivariate Analysis
·        Principal Component Analysis (PCA) ve boyut indirgeme
·        Correspondence Analysis (CA)
·        Kümeleme (Cluster) Analizi (CART, knn, k-means)
·         NaiveBayes, RandomForest, SVM algoritma ve uygulamaları ile Train-Test analizi
·        Genel Değerlendirme ve Kapanış.
Bütün bu konular R-stats, cluster,  FactoMineR, rminer, e1071,  partyPaketleri ile gerçek veriler üzerinde  işlenecek ve R factoextra ggplot2 Grafik Paketleri ile görselleştirilecektir.
ML+Veri Görselleştirme Tekniklerinin Etkileri
·        Büyük Veri ekosisteminde gizli olan bilgiyi ML+Veri Görselleştirme tekniği ile açığa çıkararak iş kararları stratejik seviyede konsolide edilebilir.
·        Sektörlerin performans metrikleri ML+Veri Görselleştirme ile çok boyutlu endekslenmiş olarak görülebilir.
·        Olaylara ve verilere daha önce alışık olunmayan farklı pencerelerden çok-boyutlu bakılabilir.
·        Olayların zaman ve mekân üzerindeki dinamikleri karmaşıklıklarından arınmış şekilde görülebilir.
·        Rapor ve sunumlar hiç görülmedik ilginç grafikler ve dashboard grafik setleri ile güçlendirilebilir.
Hedef Kitle
Risk analizi konusunda çalışan yönetici ve uzmanlar, risk yönetimi uzman ve yöneticileri, analistler, aktüerler, sigorta uzman ve yöneticileri, karar destek uzman ve yöneticileri, iş ve risk analitikleri uzman ve yöneticileri, risk analistleri, iş analistleri, finansal model geliştiriciler, tahmin uzmanları, tasarım mühendisleri, sistem mühendisleri, stratejik analistler, pazar ve müşteri analistleri, ekonomistler, akademisyenler ve öğrenciler
Bu eğitim sektöre özel değildir, veri analizi sorunu olan her sektörden katılımına uygundur.
Katılımcılarda Aranan Özel Koşullar (Gerek Görülüyorsa)
Katılımcıların R Programlama Dili bilgisinin olması gerekmemektedir. Katılımcılara gerekli bütün programlar ve veri setleri USB’ye yüklenmiş olarak verilecektir. Konuların matematik-istatistik kökenli olması katılımcılarda bu bilgileri gerektirmeyecektir. Bunlar R sorumluğundadır.
Donanım Gereği
Katılımcıların kişisel bilgisayarlarını birlikte getirmeleri gerekmektedir.Tercihen windows tabanlı bir bilgisayarın yanınızda olması daha uygun olacaktır.
Başarı Değerlendirme Biçimi
Program sonunda DataLabTR tarafından Katılım Belgesi verilecektir.
www.datalabtr.com
twitter.com/TRUserGroup
twitter.com/DataLabTR
twitter.com/GeoLabTR
twitter.com/BioLabTR
twitter.com/RiskLabTR