KOMPLEKSITE

ENFORMATİK DEVRİM VE KOMPLEKS-KAOTIK DUSUNCE SISTEMI

tarihinde yayınlandı

Fatma ÇINAR @fatma_cinar_ftm Bugün, kaynak sıkıntısı çeken zorlu ve belirsizliklerle dolu bir ortamda, büyük ve karmaşık bir organizasyonun tepe yönetiminde iseniz, önemli sorunlarla boğuşmaya hazır olmalısınız. Hızla değişen kompleks bir ortamda siz de hızlı karar vermeli, sorumlulukları gerçekçi dağıtmalı, bütün alt birimlerin yetki ve kapasitelerine vakıf olmalı ve bu yetki ve kapasiteleri kuruluşun misyon ve […]

KOMPLEKSITE

KAOS KURAMI VE KAOTIK DUSUNCE SISTEMI

tarihinde yayınlandı

YÖNETİM BİLİMİNDE KAOS, FRAKTAL GEOMETRİve KOMPLEKSİTE EĞİLİMLERİ Doç. Dr. Kutku MERİH   GİRİŞ Kaos kuramı dinamik sistemlerin ilginç davranışlarını araştıran bir bilim dalıdır. Bir anlamda Genel Sistem Kuramının daha genelleştirilmiş bir versiyonudur. Bazı dinamik sistemler başlangıç koşullarına aşırı bağımlılık gösterirler. “Kelebek Etkisi” olarak popularize edilen Bu özellik kaotik olmanın tipik göstergesi sayılmıştır. Yuvarlama hatası gibi […]

R yazılımı

Türkiye Haziran-2015 ve Kasım-2015 Seçimlerinin Harita Endeksleme ile Analizi

tarihinde yayınlandı

Doç. Dr. Kutlu MERİH Doç. Dr. Çoskun C. KÜÇÜKÖZMEN Fatma ÇINAR MBA Giriş Bu çalışma eldeki veri setlerinin harita üzerinde endekslenmiş olarak görselleştirilmesi amacına yönelik olarak yapıldı. Böylece endekslenmiş harita görselleştirmesi ile veri setlerinin ne kadar kolay analiz edilebileceğini göstermek istedik. Haziran-2015 ve Kasım-2015 seçimlerinin il bazındaki sonuçlarını internetten kolayca elde edebilmek çalışmanın motivasyonu oldu. […]

Veri Analizi

BÜYÜK VERİNİN ANALİZİ VE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

tarihinde yayınlandı

.43.000 yerleşim noktası ile oluşturulan Dünya haritası   Doç. Dr. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN   @ckucukozmen   GİRİŞ Teknolojinin ilerlemesi, internetin gelişmesi ve sosyal medya devrimi sayesinde bilginin gücünün öne çıkması iş yapma şeklimizi radikal bir şekilde gözden geçirmemizi ve konvansiyonel yapı ve yöntemlerden hızla uzaklaşmamızı gerektiriyor. Firmalar bir adım öne geçebilmek için fark yaratmak zorunda ve bunun […]

Veri Analizi

Veri Görselleştirmede Güncel Devrimci Yaklaşımlar (Fatma ÇINAR ile Söyleşi)

tarihinde yayınlandı

Coşkun KÜÇÜKÖZMEN  @ckucukozmen Fatma ÇINAR @fatma_cinar_ftm EKONOMİK ÇÖZÜM   Değerli okuyucular, bu hafta sizler için veri (data) konusunu ele aldık. Şirketlerin bilançolarında yer alan kalemler şirketin durumunu ve değerini görebilmek için önemli girdiler sağlar. Özellikle şirket değerlemesinde kullanılan en önemli girdiler bilanço, gelir tablosu ve gelecekteki nakit akımlarıdır. Ancak bir şirketin değerini belirlemede bunlar yeterli midir? […]

Veri Analizi

VERİ ANALİZİNDE VE RİSK YÖNETİMİNDE GÖRSEL TEKNİKLER ÇAĞI (Dr. Kutlu MERİH ile Söyleşi)

tarihinde yayınlandı

  Cumhur KÜÇÜKÖZMEN, Doç. Dr.  @ckucukozmen Kutlu MERİH, Doç. Dr. @CORTEXIEN     Geçtiğimiz haftalarda Fatma Çınar’la yaptığımız söyleşide enformatik dünyası ile ilgili güncel gelişmeler konusundaki mistiği büyük ölçüde aydınlığa kavuşturmaya çalışmıştık. Bir nevi devam niteliği taşıyan bu söyleşide ise nasıl toplandığı nasıl saklandığı ve nasıl servis edildiğinden bağımsız olarak bilgi yine bildiğimiz bilgi ve […]

R yazılımı

Data Visualisation Applications using R Software

tarihinde yayınlandı

DataLab   R Software Applications Lattice and ggplot2 Graphical Packages using R on Energy and Finance Datasets   3 Nisan 2014 Community.TROUG BI/DW SIG  International Oracle Users Group Finansal Karar Verme Süreçlerinde Grafik-Datamining Analizi Fatma ÇINAR MBA, Capital Markets Board of Turkey Prof. Dr. C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN, İzmir University Of Economics http://www.riskonomi.com/wp/?p=2453   CORTEX DASHBOARD […]

Veri Analizi

Grafik Datamining ve Veri Analizi Uzmanlığı

tarihinde yayınlandı

  Kutlu MERİH GİRİŞ Teknolojinin ilerlemesi, internetin gelişmesi ve sosyal medya devrimi sayesinde bilginin gücünün öne çıkması iş yapma şeklimizi radikal bir şekilde gözden geçirmemizi ve konvansiyonel yapı ve yöntemlerden hızla uzaklaşmamızı gerektiriyor. Firmalar bir adım öne geçebilmek için fark yaratmak zorunda ve bunun için  en ufak bir bilginin bile ne kadar önem taşıdığı anlaşılmış durumda. […]

Veri Analizi

Büyük Verinin Analizi ve Görselleştirilmesi

tarihinde yayınlandı

 Fatma ÇINAR Kutlu MERİH GİRİŞ Teknolojinin ilerlemesi, internetin gelişmesi ve sosyal medya devrimi sayesinde bilginin gücünün öne çıkması iş yapma şeklimizi radikal bir şekilde gözden geçirmemizi ve konvansiyonel yapı ve yöntemlerden hızla uzaklaşmamızı gerektiriyor. Firmalar bir adım öne geçebilmek için fark yaratmak zorunda ve bunun için  en ufak bir bilginin bile ne kadar önem taşıdığı […]