Grafik Datamining

R ile Principal Component Analizi (PCA)

tarihinde yayınlandı

Doç. DR. Kutlu MERİH Principal component analysis (PCA) çok değişkenli nümerik bir veri seti içindeki bilgiyi daha az değişkenler ile fakat minimum bilgi kaybı ile açıklamanın matematik tekniğidir. Bir veri setindeki bilgi buradaki toplam değişkenlik ile açıklanmaktadır. PCA büyük boyutlu verisetlerindeki boyutsallığı azaltır. Simetrik matrislerin spektral analiz yöntemlerine dayanan PCA kullanıcıların ileri düzeyde matematik, istatistik ve linear […]

Grafik Datamining

R İLE KÜMELEME ANALİZİ K-MEANS ALGORITMASI

tarihinde yayınlandı

Doç. Dr. Kutlu MERİH Kümeleme (Clustering) veri setleri içindeki gizli grup veya ilişki şemalarını belirlemeyi amaçlayan eğitimsiz (unsupervised) bir veri analizi tekniğidir. İki temel kümeleme tekniği söz konusudur: Partisyon Yöntemi ve Hiyerarşik Kümeleme. Algoritmik zekanın gelişimi ile çok çeşitli kümeleme tekniği geliştirlmiş ve geliştirilmeye devam edilmektedir. Bu çalışma ile en popüler kümeleme teknikleri olan K-means tekniğini […]

Grafik Datamining

R Yazılımı Veri Görselleştirme ve Datamining

tarihinde yayınlandı

Son günlerde bir açık kaynak matematik-istatistik-grafik yazılımı olarak R ye ilginin arttığını sevinerek gözlemliyoruz. Burada R nin lisans ücreti olmayan kolay ulaşılabilen ve çok güçlü bir enformatik platform olmasının büyük katkısı var. Burada R yazılımı ve bununla yapılabilecekler konusunda kısa bir özet sunmaya çalışacağız. R Nedir ve Neden İlk Seçimdir? R bir yazılım platformudur ama […]