Statiscial Methods with Python Training

Statiscial Methods with Python Training

Veri kütlelerinin hızlı artışı ve veriye dayalı karar destek sistemlerinin uygulaması ile iş dünyası hızla değişiyor. Şirketler maliyetlerini azaltmak, gelirlerini artırmak, yeni müşterilere ulaşmak, müşteri memnuniyetini artırmak, yeni iş alanları yaratmak için veri analizine dayalı teknikleri yoğun bir şekilde kullanmaya başladılar.

Değişen konjonktürde artan ve çeşitlenen riskler yeni Risk Yönetimi ve tespit araçlarını zorluyor. Özellikle Bankacılık, hizmet, telekomünikasyon sektöründe riskin erken teşhisinde #stats #Python ve güçlü  analitik paketleri ile yapılan analizler artık en çok tercih edilenler arasında.

Büyük veri ekosistemine ve geleceğin bilgi yönetimine Python ile korkusuzca adım atarak, karar destek sistemlerinizde Python ile çok boyutlu risk profili analizi yapmak ve bu analitik teknolojinin getirdiği yenilikleri keşfederek, analitik yetkinliklerinizde fark yaratmak için sizlere “Python ile İstatistiksel Yöntemler ve Veri Görselleştirme Eğitim” programını öneriyoruz.

 

Neden İstatistik Öğrenmeliyiz?

İstatistiksel öğrenme, modern bir veri bilimcisinin eğitiminde özellikle makine öğrenmesi tekniklerini anlamada ve yorumlamada hem bir köprü hem de temel bir bileşen oluşturmakta.

 

Eğitim Programının Amacı

Veri bilimi hattının temel omurgasını oluşturan bu eğitim programı ile özellikle finans sektöründeki, tüm profesyonellerin, ihtiyaç duyduğu temel istatistiksel yöntemleri Python Yazılımı platformunda Basic Analitik ve grafik paketleri kullanılarak, seçilen gelişmiş konular hakkında hem bilgi sahibi olma hem de Risk ve Stratejik Analiz” konularında beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlıyor.

 

Eğitim Programı
Python Genel Bakış

Kurulum
Script, terminal, notebook,
IDE, atamalar, değişkenler

 

Python’da Matematiksel İşlemler

Aritmetik işlemler (Toplama-Çıkarma-Çarpma-Bölme)
Karekök-Logaritma-Polinom-Fonksiyon
Geometrik hesaplamalar
Türev-Integral Hesaplamaları

 

Input-Output Uygulamaları

Basit input/output
Uygulamalar

 

Temel Nesnelere Bakış

Python temel nesnelerine bakış
Sayı▪ Liste▪ Çokuz▪ Dize▪ Sözlük▪ Küme▪
Uygulamalar

 

Mantık İŞlmeleri

Mantık İşlemlerine Giriş
Mantık işlemleri ve karar yapıları
İf, if-else, Üçlü if-else
İçiçe karar yapıları, Döngüler
While, for, break, continue
Uygulamalar

 

Fonksiyon İşlemleri

Fonksiyonlara Giriş
Fonksiyon tanımlama
Parametre eşleştirme
Varsayılan değerler
Anonim fonksiyonlar
Özyinelemeli fonksiyonlar

 

Modüller

Modülleri Kurma
Import ve from import as
Math, random, modülleri
Diğer Modüllere bakış

 

Listeler

Liste metodları
Dize metodları
Sözlük metodları ve çıktı formatlama
Liste kurma (list comprehensions)

 

Dosya İşlemleri

Dosya okuma/yazma
Dosya Okuma-Yazma Uygulamaları
CSV dosyaları işleme

 

Grafik Çizme ve Veri Görselleştirme

PYTHON da Grafik çizmeye Giriş
Matplotlib ile veri görselleştirme
Uygulamalar

 

İstatistik Amaçlı Grafik Analizi

Seaborn

2D ve 3D Plotting

Scatter Plots

Bar Plots

Scatter Plots

Histograms

Multiple Plots on the Same Axes

Surface and Mesh (Wireframe) Plots

 

Probability and Statistics Functions

Simulating Random Variables

Random Array Functions

Simulation and Random Number Generation

 

İstatistik Fonksiyonları

Introduction to Statistics Functions

Select Statistics Functions

Select Statistical Tests (T, K , shapiro)

Importing and Exporting Data

Continuous Random Variables

 

İstatistiksel Modeller

Estimating the Parameters of a GARCH Model

Estimating the Risk Premia using Fama-MacBeth Regressions

Estimating the Risk Premia using GMM

 

Uygulamalar

 

Eğitim Modeli:

2 tam güm süreli bu eğitim modülümüzde değerli katılımcılarımızın dizüstü bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir. Gerekli paketler yüklenmiş olan Python Yazılımı, örnek data ve programlar eğitimin başında bilgisayarınıza yüklenecek ve sizde kalacaktır. Bunlar gelecekteki veri analizi kariyeriniz için başlangıç sermayesi olacaktır.

 

Hedef Kitle

Risk analizi konusunda çalışan yönetici ve uzmanlar, risk yönetimi uzman ve yöneticileri, analistler, aktüerler, sigorta uzman ve yöneticileri, karar destek uzman ve yöneticileri, iş ve risk analitikleri uzman ve yöneticileri, risk analistleri, iş analistleri, finansal model geliştiriciler, tahmin uzmanları, tasarım mühendisleri, sistem mühendisleri, stratejik analistler, pazar ve müşteri analistleri, ekonomistler,

Bu eğitim finansal sektörün temel düzeyde istatistiksel ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Sektörde veri sorunu olan profesyonellerin katılıma uygundur.

 

Donanım Gereği

Katılımcıların Python Programlama Dili bilgisinin olması gerekmemektedir. Katılımcılara gerekli bütün programlar ve veri setleri USB’ye yüklenmiş olarak verilecektir.

Katılımcıların kişisel bilgisayarlarını birlikte getirmeleri gerekmektedir. Tercihen windows tabanlı bir bilgisayarın yanınızda olması daha uygun olacaktır.

 

Ön kayıt için;

 

Bu eğitim bireysel ve genel katılıma açık bir eğitimdir.

http://datalabtr.com/index.php/kayit-formu/

Kurumsal Eğitim paketlerimizin süreleri Şirketlerin ihtiyacı ve  talebi doğrultusunda değişkenlik göstermekte.

 

 

Details
Venue

Titanic City Hotel

Lamartin Cad. No 47 Taksim
Istanbul
Turkey
34437
P: 212 238 90 90