Statiscial Method & Data Visualisation with R Software Training

Statiscial Method & Data Visualisation with R Software Training

Eğitim Programının Amacı

Veri Bilimi hattının temel omurgasını oluşturan bu eğitim programı ile özellikle finans sektöründeki, tüm profesyonellerin, ihtiyaç duyduğu temel istatistiksel yöntemleri R Yazılımı platformunda Basic Analitik ve grafik paketleri kullanılarak, seçilen gelişmiş konular hakkında hem bilgi sahibi olma hem de Risk ve Stratejik Analiz” konularında beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Bu eğitim ile katılımcılar farklı yapı ve boyuttaki veriden karar mekanizmalarını güçlendirecek anlamlı ve doğru bilgi üretmek için bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Eğitimin tasarımı finansal analiz odaklı olduğundan, bu tarz veriler üzerinde çalışan ve/veya bu tür verileri işleyerek çıkarım yapmak durumunda olanlar için uygun bir giriş niteliğindedir. Bu bağlamda, risk analizi konusunda çalışan yönetici ve uzmanlar, risk yönetimi uzman ve yöneticileri, analistler, aktüerler, sigorta uzman ve yöneticileri, karar destek uzman ve yöneticileri, iş analistleri, finansal model geliştiriciler, tahmin uzmanları, ekonomistler vb. için tavsiye edilebilir.

Neden İstatistik Öğrenmeliyiz?

İstatistiksel öğrenme, modern bir veri bilimcisinin eğitiminde özellikle makine öğrenmesi tekniklerini anlamada ve yorumlamada hem bir köprü hem de temel bir bileşen oluşturmakta.

R Yazılımı ile İstatiksel Yöntemler ve Veri Görselleştirme Eğitim Programı Etkileri
 • Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur.
 • Finansal varlıkların getiri ve risk ölçümlerinde kullanılan istatistik ölçülerini kullanabilir.
 • Finansal ölçülerin teorik temelini öğrenir.
 • Birden çok finansal varlık arasındaki korelasyonu hesaplayıp anlamlandırabilir.
 • Basit ve Çoklu Regresyon modelleri kurabilir ve analiz edebilir.
 • Büyük Veri ekosisteminde gizli olan bilgiyi Veri Görselleştirme tekniği ile açığa çıkararak iş kararları stratejik seviyede konsolide edilebilir.
 • Veri setlerinizdeki kompleksite Veri Görselleştirme tekniği ile azaltılabilir.
 • Olaylara ve verilere daha önce alışık olunmayan farklı pencerelerden çok-boyutlu bakılabilir.
 • Sektörlerin performans metrikleri Veri Görselleştirme ile çok boyutlu endekslenmiş olarak görülebilir.
 • İş hayatınızda karar destek sistemlerinde veri setlerinizin efektif kullanımını güçlendirir.
Eğitim Programı/İçeriği
 • R’a giriş, paket yapısı ve IDE’ler.
 • Input/Output: Farklı istatistik programları ve veritabanlarından veri aktarma, yazma.
 • R’da Veri Yapıları
 • R’da Lojik Operasyonlar
 • R’da dplyr Paketi ve Data Manipülasyonu
 • R’da Veri Ön İşleme
 • Basit matematiksel ve mantıksal işlemler
 • Temel döngü ve koşul yapıları, kullanıcı fonksiyonları
 • Tanımlayıcı İstatistik, kontenjans tabloları
 • R’da raporlama
 • Üst Düzey Veri Görselleştirme (Ggplot2 ile çok boyutlu grafik uygulamaları “geom_point”,“geom_line”,“geom_bar”,“geom_histogram”,”geom_boxplot”)
 • Parametrik ve Nonparametrik Testler
 • Temel Bileşenler Analizi (PCA)
 • Varyans Analizi (Tek Yönlü, İki Yönlü ANOVA)
 • Korelasyon Analizi
 • Basit ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi
 • Zaman Serileri Analizi
 • Genel Değerlendirme ve Kapanış
 Eğitim Modeli ve Teknik Donanım

4 gün sürecek bu eğitim modülümüzde 1 günde 6 saatlik bir eğitim planlaması ile toplam 24 saatlik bir eğitim programı tamamlanmış olacak.

Bu eğitim modülümüzde değerli katılımcılarımızın dizüstü bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir. Tercihen Windows tabanlı bir Laptop ile katılmanızı öneriyoruz.

RStudio kurulumu https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/ linki.

Örnek data ve programlar eğitimin başında bilgisayarınıza yüklenecek ve sizde kalacaktır. Bunlar gelecekteki veri analizi kariyeriniz için başlangıç sermayesi olacaktır.

Eğitim Baş. Ve Bit. Tarihi : 15 – 16 Haziran / 21 – 22 Haziran 2019 Cumartesi – Pazar  

 

Eğitim Gün & Saatleri : 10:00 – 17:00  

 

Eğitim Süresi : 4 gün / 24 Saat

  

Eğitim Yeri: İstanbul Gedik Üniversitesi NİŞANTAŞI yerleşkesi

Eğitim sonunda katılımcılara Sertifika verilecektir.

Eğitim için her türlü soru ve kayıt işlemleriniz için;

(0531) 305 32 05’i arayabilir ya da https://igunsem.gedik.edu.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.