Machine Learning and Data Visualisation with R Software Training

Machine Learning and Data Visualisation with R Software Training

Pre-Registration http://datalabtr.com/index.php/kayit-formu/

R Yazılımı ile Machine Learning Algoritmalarının Stratejik Gücü…

Veri kütlelerinin hızlı artışı ve veriye dayalı karar destek sistemlerinin uygulaması ile iş dünyası hızla değişiyor. Şirketler maliyetlerini azaltmak, gelirlerini artırmak, yeni müşterilere ulaşmak, müşteri memnuniyetini artırmak, yeni iş alanları yaratmak için veri analizine dayalı teknikler ile aşağıdaki sorunlara cevap arıyorlar.

 • Geleceğin Bilgi Yönetimine ne kadar hazırız?
 • Sibernetik dünyanın analitik olanaklarını verimli kullanabiliyor muyuz?
 • Büyük Veri (Big Data) gerçekten büyük bir sorun mu?
 • Veri setlerimizin sahip olduğu gizli enformasyonu görebiliyor muyuz?

Bu sorulara çözüm bulmak Büyük Veri Ekosistemine korkusuzca adım atarak analitik teknolojinin getirdiği yenilikleri keşfetmek ve Analitik yetkinliklerinizde fark yaratmak için sizlere “R Yazılımı ile Supervised Unsupervised Machine Learning + Veri Görselleştirme Eğitim Programıöneriyoruz.

R yazılımının ileri algoritmik paketleri Machine Learning algoritmaları kapsamında kullanılarak veri setlerinin gizli bilgileri deşifre edilebilir sonuçların profesyonelce anlaşılabilir hale getirmek ve yöneticilerin hizmetine sunabilmek için ise Veri Görselleştirme becerileri gerekir.

Bu eğitim programı MachineLearning+Veri Görselleştirmetekniklerini birleştirerek gerçek veriler ileRisk Yönetimi ve Stratejik Analiz konularında beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini Yaparak Öğrenme (Learning by Doing) tekniği ile gerçekleştirmek.

 Machine Learning + Veri Görselleştirme Tekniklerinin Etkileri

 • Büyük Veri ekosisteminde gizli olan bilgiyi ML+Veri Görselleştirme tekniği ile açığa çıkararak iş kararları stratejik seviyede konsolide edilebilir.
 • Sektörlerin performans metrikleri ML + Veri Görselleştirme ile çok boyutlu endekslenmiş olarak görülebilir.
 • Olaylara ve verilere daha önce alışık olunmayan farklı pencerelerden çok-boyutlu bakılabilir.
 • Olayların zaman ve mekân üzerindeki dinamikleri karmaşıklıklarından arınmış şekilde görülebilir.
 • Rapor ve sunumlar hiç görülmedik ilginç grafikler ve dashboard grafik setleri ile güçlendirilebilir.

 Eğitim Programı

 • R ile Data Okuma ve Kaydetme
 • İstatistik Data Modelleme
 • ML ve Algoritmalar ile ilgili R Paketleri
 • Linear-NonLinear Regresyon
 • Lojistik Regresyon ve Survival Analizi
 • Multivariate Analysis
 • Principal Component Analysis (PCA) ve boyut indirgeme
 • Correspondence Analysis (CA)
 • Kümeleme (Cluster) Analizi (CART, knn, k-means)
 • NaiveBayes, RandomForest, SVM algoritma ve uygulamaları ile Train-Test analizi
 • Genel Değerlendirme ve Kapanış.

Bütün bu konular R-stats, caret, cluster,  FactoMineR, rminer, e1071,  party Paketleri ile gerçek veriler üzerinde işlenecek ve R factoextra ggplot2 lattice Grafik Paketleri ile görselleştirilecektir.

Eğitim Modeli:

2 tam güm süreli bu eğitim modülümüzde değerli katılımcılarımızın dizüstü bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir. Gerekli paketler yüklenmiş olan R Yazılımı, örnek data ve programlar eğitimin başında bilgisayarınıza yüklenecek ve sizde kalacaktır. Bunlar gelecekteki veri analizi kariyeriniz için başlangıç sermayesi olacaktır.

Hedef Kitle

Risk analizi konusunda çalışan yönetici ve uzmanlar, risk yönetimi uzman ve yöneticileri, analistler, aktüerler, sigorta uzman ve yöneticileri, karar destek uzman ve yöneticileri, iş analistleri, finansal model geliştiriciler, tahmin uzmanları, tasarım mühendisleri, sistem mühendisleri, pazar ve müşteri analistleri, ekonomistler,  tıp alanında ve sağlık sektöründe veri üzerinde çalışan veri analisti veya yöneticiler.

Venue

Titanic City Hotel

Lamartin Cad. No 47 Taksim
Istanbul
Turkey
34437
P: 212 238 90 90