Machine Learning and Data Visualisation with R Software Training

Machine Learning and Data Visualisation with R Software Training

Machine Learning Algoritmalarının Stratejik Gücü…

Veri kütlelerinin hızlı artışı ve veriye dayalı karar destek sistemlerinin uygulaması ile iş dünyası hızla değişiyor. Şirketler maliyetlerini azaltmak, gelirlerini artırmak, yeni müşterilere ulaşmak, müşteri memnuniyetini artırmak, yeni iş alanları yaratmak için veri analizine dayalı teknikler ile aşağıdaki sorunlara cevap arıyorlar.

 • Geleceğin Bilgi Yönetimine ne kadar hazırız?
 • Sibernetik dünyanın analitik olanaklarını verimli kullanabiliyor muyuz?
 • Büyük Veri (Big Data) gerçekten büyük bir sorun mu?
 • Veri setlerimizin sahip olduğu gizli enformasyonu görebiliyor muyuz?

Bu sorulara çözüm bulmak Büyük Veri Ekosistemine korkusuzca adım atarak analitik teknolojinin getirdiği yenilikleri keşfetmek ve Analitik yetkinliklerinizde fark yaratmak için sizlere “R Yazılımı ile Supervised Unsupervised Machine Learning + Veri Görselleştirme Eğitim Programıöneriyoruz.

Eğitim Programının Amacı

R yazılımının ileri algoritmik paketleri ML algoritmaları kapsamında kullanılarak veri setlerinin gizli bilgileri deşifre edilebilir sonuçların profesyonelce anlaşılabilir hale getirmek ve yöneticilerin hizmetine sunabilmek için ise Veri Görselleştirme becerileri gerekir.

Bu eğitim programı Machine Learning + Veri Görselleştirme tekniklerini birleştirerek gerçek veriler ile Risk Yönetimi ve Stratejik Analiz konularında beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini Yaparak Öğrenme (Learning by Doing) tekniği ile gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Eğitim Programının İçeriği

 • R ile Data Okuma ve Kaydetme
 • İstatistik Data Modelleme
 • ML ve Algoritmalar ile ilgili R Paketleri
 • Linear-NonLinear Regresyon
 • Lojistik Regresyon ve Survival Analizi
 • Multivariate Analysis
 • Principal Component Analysis (PCA)
 • Correspondence Analysis (CA)
 • Kümeleme (Cluster) Analizi (CART, knn, k-means)
 • Naive Bayes, Random Forest, SVM algoritma ve uygulamaları ile Train-Test analizi
 • Genel Değerlendirme ve Kapanış.

Bütün bu konular R-stats, cluster,  FactoMineR, rminer, e1071, party Paketleri ile gerçek veriler üzerinde işlenecek ve R factoextra gplot2 Grafik Paketleri ile görselleştirilecektir.

Eğitim Modeli:

2 tam güm süreli bu eğitim modülümüzde değerli katılımcılarımızın dizüstü bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir. Gerekli paketler yüklenmiş olan R Yazılımı, örnek data ve programlar eğitimin başında bilgisayarınıza yüklenecek ve sizde kalacaktır. Bunlar gelecekteki veri analizi kariyeriniz için başlangıç sermayesi olacaktır.

Hedef Kitle

Risk analizi konusunda çalışan yönetici ve uzmanlar, risk yönetimi uzman ve yöneticileri, analistler, aktüerler, sigorta uzman ve yöneticileri, karar destek uzman ve yöneticileri, iş ve risk analitikleri uzman ve yöneticileri, risk analistleri, iş analistleri, finansal model geliştiriciler, tahmin uzmanları, tasarım mühendisleri, sistem mühendisleri, stratejik analistler, pazar ve müşteri analistleri, ekonomistler, akademisyenler ve öğrenciler

Bu eğitim sektöre özel değildir, veri sorunu olan her sektörden katılıma uygundur.

Donanım Gereği

Katılımcıların R Programlama Dili bilgisinin olması gerekmemektedir. Katılımcılara gerekli bütün programlar ve veri setleri USB’ye yüklenmiş olarak verilecektir. Konuların matematik-istatistik kökenli olması katılımcılarda bu bilgileri gerektirmeyecektir. Bunlar R sorumluğundadır.

Katılımcıların kişisel bilgisayarlarını birlikte getirmeleri gerekmektedir. Tercihen windows tabanlı bir bilgisayarın yanınızda olması daha uygun olacaktır.

Ön Kayıt İçin;

http://datalabtr.com/index.php/kayit-formu/