Data PreProcessing & Data Visualisation with R Software Training

Data PreProcessing & Data Visualisation with R Software Training

Eğitim Programının Amacı

Veriler veri madenciliği sürecinin etkinliğini ve kolay olmasını arttırmak için nasıl bir ön işlemeden geçmelidir sorularının tüm cevapları bu eğitimin temel amacını taşımaktadır.

Veri Bilimi hattının temel omurgasını oluşturan bu eğitim programı ile özellikle finans sektöründeki, tüm profesyoneller, büyük veri ekosisteminde, geleceğin bilgi yönetiminde ve karar destek sistemlerinde R yazılım teknolojisinin getirdiği yenilikleri keşfederek, çok boyutlu risk profili analizi konusunda kendi yetkinlerini arttırabilirler.

Eğitim Programının İçeriği
1. R İntrouction
 • paket yapısı
 • paketlerin nasıl araştırılacağı
 • paket ve çalışma alanı yönetimi için gerekli fonksiyonlar
 • R IDE leri
 • R STUDIO arayüzü
 • nesne yönetimi için gerekli fonksiyonlar
 • nesne ismi verme
 • operatörler
 • R’da özel sayılar
 • Uygulama
2. Data Storage
 • R’ da nesne tipleri
 • vektör
 • Matris
 • Array
 • frame
 • List
 • Factor
 • time series
 • bütün neslelerde subsetting
 • Uygulama
3.1.Basic Data Management
 • Değişken oluşturma
 • Değişken recoding basic ve paketlerle( within fonksiyonu, plyr, doBy, car paketleri ile)
 • Missing values – (missing value belirleme, R’da na action ları, modellerde na action farklılıkları –  regresyon icin – , tablolarda NA kullanımı, paketler ile NA örüntüsü ve görseleştirilmesi)
 • sorting data
 • R’da date values
 • type conversions
 • merging datasets
 • subsetting datasets
 • sql statements
 • Uygulama
3.2. Fuction
 • for
 • while
 • if else
 • switch
 • user defined functions
 • Uygulama
3.3. Mapping Function
 • apply
 • lapply
 • sapply
 • Uygulama
4. Basic Statistic
4.1. Base ve farklı paketlerde tanımsal istatistikler
4.2. Contingency tables
 4.3. Correlation
 4.4. Zaman Serileri
5. Input & Output
 • R’a veri çekme
 • Uygulama
6. Basic Graphics
 • R’da graph devices, grafik parametreleri, base paket ile temel grafikleri oluşturma, lattice ve ggplot2 farklı, grafikleri kaydetme
 • Uygulama
7. Reporting
 • R’da pivot table
 • R tablolarını MsWord’a aktarma
 • Uygulama
8. Data Visualisation

ggplot2 ve plotly ile interaktif grafik Uygulamaları

Eğitimin Hedef Kitlesi;

Risk analizi konusunda çalışan yönetici ve uzmanlar, veri bilimi ve veri madenciliği uzmanları, analitik ve operasyonel CRM, kredi analitiği, veri analizi ve iş analitiği çözümleri ile ilgili çalışan Bilgi Teknolojileri çalışanları, görevleri nedeni ile veriye direkt erişerek analiz yapma ihtiyacında olan diğer ekip çalışan ve yöneticileri katılabilirler.

Bu eğitim sektöre özel değildir, veri sorunu olan her sektörden katılıma uygundur.

Eğitim Modeli ve Teknik Donanım

4 gün sürecek bu eğitim modülümüzde 1 günde 6 saatlik bir eğitim planlaması ile toplam 24 saatlik bir eğitim programı tamamlanmış olacak.

Bu eğitim modülümüzde değerli katılımcılarımızın dizüstü bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir. Tercihen Windows tabanlı bir Laptop ile katılmanızı öneriyoruz.

Katılımcılarımız RStudio kurulumunu https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/ linkten yapabileceklerdir.

Örnek data ve programlar eğitimin başında bilgisayarınıza yüklenecek ve sizde kalacaktır. Bunlar gelecekteki veri analizi kariyeriniz için başlangıç sermayesi olacaktır.

Eğitim Baş. Ve Bit. Tarihi : 20-21 & 27-28 Nisan 2019 Cumartesi ve Pazar

Eğitim Gün & Saatleri : 10:00 – 17:00

Eğitim Süresi : 4 gün / 24 Saat

Eğitim sonunda katılımcılara Sertifika verilecektir.

Eğitim için her türlü soru ve kayıt işlemleriniz için;

(0216) 452 4 585’i arayabilir ya da https://igunsem.gedik.edu.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

 

Venue

İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Nişantaşı Yerleşkesi

Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No:110 Şişli/İSTANBUL
Nişantaşı/İSTANBUL
Turkey