R yazılımı

İleri Analitik Yöntemlerin Alt Yapısı: R-SAS-SPSS Yazılımlarının Karşılaştırılması

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

DataLab

 

SAS, SPSS ve R yazılımları ileri analitik teknikler gerektiğinde gündemdeki en gelişmiş ürünler. Hem iş hayatında hem de akademik dünyada yaygın bir şekilde kullanılıyor ve kullanımları öğretiliyor. Hemen hemen benzer özellikler kapasiteye ve performansa sahipler. Buna karşılık SAS, SPSS ve R arasında iki temel ayrılık söz konusu1.  

1. SAS,  SPSS ticari,  R ücretsiz : SAS ve SPSS kullanıcısı olmak için kullanış amaçlarına bağlı olarak yıllık bir lisans ücreti ödemek gerekiyor. Buna karşılık R ücretsiz sürekli geliştiriliyor ve en son versiyon istenildiği kadar indirilebiliyor.

2. SAS, SPSS teknik destek veriyor, R vermiyor: Bu da ilk kısım ile ilgili, lisanslı SAS ve SPSS de karşılaşılan sorunlara anlaşmalı olarak telefon veya e-mail ile çözüm arayabiliyorsunuz. SAS teknik desteğinin bu konuda en iyi olduğu söyleniyor. Buna karşılık R ile ilgili sorunlarınızı kendiniz çözmek durumundasınız. Diğer taraftan internetteki yaygın R kullanıcı forumları bu sorunların çözümüne destek sağlıyor.Bunlara ek olarak R flash hafıza üzerinde çalışabiliyor.  Daha doğrusu setup olarak indirilip açıldıktan sonra bilgisayar üzerinde herhangi bir yerde çalışıyor. İnstall edilme gereği yok. Bir USB hafıza ile cebinizde bir analitik canavar taşıyabilirsiniz.

R yazılımı 3,500 add-on uygulama paketine sahip. Ayrıca paket geliştirme süreci de devamlı yeni uygulama paketleri üretiyor. Buna göre R yazılımı SAS ve SPSS tarafından sunulan bütün çözümleri sunabildiği gibi üzerine bir fazlalık da koyabiliyor. Gerçekte bu paketler bir diğerinin yaptığını bir şekilde yapabiliyorlar fakat soru ne kadar kolay ve ne kadar hızlı şeklinde olmalı. SAS ve SPSS büyük hafızları kullanabildikleri halde R büyük hafızaları adresleyemiyor. Bu sorunu aşabilecek destekler gerekiyor. Ayrıca bu yazılımların amaçları da biraz farklı SAS ve SPSS analiz yönelimli olduğu halde R daha çok görsellik ağırlıklı.

Aşağıdaki tablo internet üzerindeki verilerden derlendi.  SAS ve  SPSS ürünlerinin R de karşılıkları olan modüllerini kapsıyor. Bazı uygulamalar oldukça geniş kapsamlı olduğu gibi bazıları oldukça uzmanlık konusu. Bu tablo SAS ve SPSS de karşılıkları olmayan yüzlerce diğer R paketlerini kapsamıyor. Ayrıca SAS ve SPSS in doğrudan bir modül olarak sunmadığı sağkalma (survival) analizi ve diğer bazı karma modeller buraya dahil edilmedi.
ray ban clubmaster
R paketleri ile ilgili genel bir bilgiye http://cran.r-project.org/web/packages/ adresinden ulaşılabilir.R paketleri ve bunların değerlendirilmesi konusunda ilginç bir site  http://crantastic.org/.

 

 Konular    

 SAS Modülü

 SPSS Modülü

 R ve Paketleri

Temel Analitik Teknikler Base SAS IBM SPSS Statistics Base R
İler Analitik Teknikler SAS/STAT IBM SPSS Advanced Statistics R, MASS, ve diğer paketler
Matrix/Linear Cebir SAS/IML Studio IBM SPSS Matrix R, matlab, Matrix, sparseM
Exact Tests SAS/STAT various IBM SPSS Exact Tests coin, elrm, exact2x2, exactLoglinTest, exactmaxsel
Quality Control SAS/QC IBM SPSS Statistics Base qcc, spc
Regresyon Modelleri SAS/STAT IBM SPSS Regression R, Hmisc, laso, VGAM, pda, rms (replaces Design)
Örnekleme SAS/STAT: PROC SURVEY SELECT, SURVEYMEANS, etc. IBM SPSS Complex Samples pps, sampfling, sampling, spsurvey, survey
Segmentasyon Analizi Enterprise Miner IBM Modeler Segmentation cluster, rattle, som ve diğerleri
Forecasting SAS/ETS IBM SPSS Forecasting 40 üzerinde paket zaman serisi ve regresyon teknikleri üzerine
Tahmin Teknikleri Forecast Server IBM SPSS Forecasting Forecast
Bootstrapping SAS/STAT IBM SPSS Bootstrapping BootCL, BootPR, boot, bootRes, BootStepAIC, bootspecdens, bootstrap, FRB, gPdtest, meboot, multtest, pvclust, rqmcmb2, scaleboot, simpleboot
Guided Analytics SAS/LAB Yok Yok
Grafik Kullanıcı Arayüzleri (GUI) Enterprise Guide, IML Studio, SAS/ASSIST, Analyst, Insight IBM SPSS Statistics Base Deducer, JGR, R Commander, Rattle,Red-R, diğerleri
İnteraktif Grafik Uygulamalar SAS/IML Studio, SAS/INSIGHT, JMP Yok rggobi link to GGobi, iPlots, latticist, playwith, TeachingDemos
Temel Grafik Uygulamalar SAS/GRAPH SPSS Base, Graphics Production Language ggplot2, gplots, graphics, grid, gridBase, hexbin, lattice, plotrix, scatterplot3d, vcd, vioplot, geneplotter, Rgraphics
Grafik Şablonları Yok IBM SPSS Viz Designer Yok fakat ggplot2 benzer fonksiyonlu
Geographic Information Systems SAS/GIS, SAS/GRAPH Yok maps, mapdata, mapproj, GRASS via spgrass6, RColorBrewer
Neural Networks Enterprise Miner IBM SPSS Neural Networks AMORE, grnnR, neuralnet, nnet, rattle
Yöneylem Araştırması SAS/OR Yok glpk, linprog, LowRankQP, TSP
Dal ve Sınır Analizi ve regresyonu Enterprise Miner IBM SPSS Decision Trees, IBM SPSS AnswerTree, IBM SPSS Modeler (formerly Clementine) ada, adabag, BayesTree, boost, caret, GAMboost, gbev, gbm, maptree, mboost, mvpart, party, pinktoe, quantregForest, rpart,rpart.permutation, randomForest, rattle, tree
Data Mining Enterprise Miner IBM SPSS Modeler  (formerly Clementine) arules, FactoMineR, Rattle, Red-R, RWeka
Data Mining, In-Database Processing SAS In-Database Initiative with Teradata IBM SPSS Modeler PL/R for PostgreSQL, RODM for Oracle
Datamining – Classification Enterprise Miner IBM SPSS Classification rattle, neural network ve tree uygulamaları
Association Analysis Enterprise Miner IBM SPSS Association arules, arulesNBMiner, arulesSequences
Conjoint Analysis SAS/STAT: PROC TRANSREG IBM SPSS Conjoint Homals, psychoR, bayesm
Correspondence Analizi SAS/STAT: PROC CORRESP IBM SPSS Categories ade4, cocorresp, FactoMineR, homals, made4, MASS, psychoR, PTAk, vegan
Text  Analizi/Mining SAS Enterprise Content Categorization, SAS Ontology Management, SAS Sentiment Analysis, SAS Text Miner IBM SPSS Text Analytics, IBM SPSS Text Analysis for Surveys RQDA, Rstem, las, tm, wordnet link toWordNet
Custom Tables Base SAS, PROC REPORT, PROC SQL, PROC TABULATE, Enterprise Reporter IBM SPSS Custom Tables aggregate, Epi::stat.table, reshape, rreport, tapply, xtable
Verilere Ulaşım SAS/ACCESS SPSS Data Access Pack DBI, foreign, gdata::read.xls, Hmisc::sas.get, sasxport.get, RODBC, sas7bdat, WriteXLS, xlsReadWrite
Veri Derleme SAS/FSP IBM SPSS Data Collection Family RSQLite, ve diğer açık kaynak yazılımlar MySQL ve PostgreSQL  R kullanıcıları arasında popüler
Veri Düzenleme Çeşitli prosedürler IBM SPSS Data Preparation, various commands dprep, plyr, reshape, sqldf, çeşitli fonksiyonlar
Kayıp Değer Kullanma SAS/STAT: PROC MI IBM SPSS Missing Values amelia, Hmisc::aregImpute, EMV, rms (replaces Design)::fit.mult.impute, mice, mitools, mvnmle, VIM (SPSS benzeri)
Excel Entegrasyonu SAS Add-in for Microsoft Office, SAS Enterprise BI Server IBM SPSS Advantage for Excel 2007 RExcel
Yazılım Geliştirme Araçları SAS/AF, SAS/FSP, SAS Integration Technologies, SAS/TOOLKIT IBM SPSS Statistics Developer, IBM SPSS Statistics Programmability Extension StatET, R bu konuda bir çok destek yazılıma sahip
Internet Kontrolü   SAS/Intrnet Yok CGIwithR, Rweb
Server Versionları SAS for your particular server IBM SPSS Statistics Server, IBM SPSS Modeler Server rapache, R(D)COM Server, Rserve, StatET
Doğrudan Pazarlama Yok IBM SPSS Direct Marketing  Yok

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail